Κόσμος 87 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1489
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.623 (3.78 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.770
Χωριά βαρβάρων: 2.853
Χωριά με bonus: 164
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 41 ημέρες
Χρήστες on-line: 104
Αριθμός μηνυμάτων: 22.949 (15.41 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.215 (2.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 212.755 (142.88 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 970 (0.65 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 110
Αριθμός παικτών σε φυλές: 815
Συνολικοί πόντοι: 9.426.037 (6.330 ανά παίκτη, 1.676 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 96.300.114
 • 91.114.139
 • 92.085.229
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,784 εκατ.
 • 2,062 εκατ.
 • 2,236 εκατ.
 • 269.942
 • 1,026 εκατ.
 • 323.941
 • 122.513
 • 12.317
 • 1.240
 • 512
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1870
 • 1385
 • 1501
 • 181
 • 689
 • 218
 • 82
 • 8
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 495
 • 367
 • 398
 • 48
 • 183
 • 58
 • 22
 • 2
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης821267
Η νεότερη φυλή: Covir

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 21:12